IN OONBÂ - IN AANBOUW!


De Lukken gink e wa minderen - De Lukken ging het wat kalmer aandoen.

Maar... ondertissen - ondertussen és - is de Lukken vedrom - weeral beizeg - bezig! ;-)