NIEUWE JUBILEUM-AABAZJOER-CD 'LOS ESKIMO'S, de mjoezikkel'

TE KOOP BIJ LIEBAUT 13 Euro- KOOLSTRAAT 62 - 9300 Aalst

OF HIER ONLINE EN THUISBEZORGD 15 Euro! KLIK!
Met bijzondere dank aan onze grote sponsors! Voor een detail van de sponsor, klik op de affiche!


Ontwerp: Chris Vermeir  - Lay-out: Rein van Berkel - Drukwerk: www.bolton.be


En... oi de schroiver Filip Van de Winkel ne gelozen bol messchieng?! Wie da nor 'Het fiasco van UNESCO' teis wiekend op 'Tejooter in de Stad' es kommen koiken be poppentejooter Aabazjoer in 'De Vismoin', wetj al oe dat et geer in Parois zal afloeipen!

 

En had de auteur Filip Van de Winkel een glazen bol misschien? Wie naar het 'Fiasco van UNESCO' dit weekend op 'Theater in de Stad!' is komen kijken bij poppentheater Aabazjoer in 'De Vismijn', weet reeds hoe het ginder in Parijs zal aflopen!


THEATER IN DE STAD - 14 &15/09/19


Tejooter in de Stad 2019! Oeik poepentejooter Aabazjoer es van de partoi op 14 & 15 september 2019!

Weir speilen ten 'Het fiasco van UNESCO', geschreiven deir Filip Van de Winkel en op lokausje: 'De Vismoin'.

Nog gien tickets? Surf sito presto me a drooiloeize of vaste mois nor deize link:

https://www.ccdewerf.be/agenda/2575/theater-in-de-stad…

 

Theater in de Stad 2019! Ook poppentheater Aabazjoer doet mee op 14 & 15 september 2019!

We spelen dan 'Het fiasco van UNESCO', geschreven door Filip Van de Winkel en op lokatie 'De Vismijn':

Nog geen tickets? Surf snel met je draadloze of vaste muis naar deze link:

https://www.ccdewerf.be/agenda/2575/theater-in-de-stad…


Tejooter Aabazjoers tekstrepetiesjes en andere belangrekke veirberoidingen ver de nieve veirstellink van et nieve sezoeng zen volop oon de gank! 

En... me ons 30 joreg bestoon werret e specialleken zelle en... nieje, weir loten er nog niet van... 'LOS'!

Allei, tot binnenkért iensj me mier nies via onze niesbrief(ge kentj a nog altoid inschroiven via https://www.aabazjoer.be/contact-ja-geren-contact-ja-graag/ as ge da nog nie gedoon etj!) , website of FB!

X tejooter Aabazjoer

 

Theater Aabazjoers tekstrepetities en andere belangrijke voorbereidingen voor de nieuwe voorstelling van het nieuwe seizoen zijn volop aan de gang!

En... met ons 30 jarig bestaan wordt het een specialleken hoor en nee, we laten er nog niets van ... 'LOS'!

Zo, tot binnenkort eens met meer nieuws via onze nieuwsbrief( je kan je nog steeds inschrijven via https://www.aabazjoer.be/contact-ja-geren-contact-ja-graag/ als je dat nog niet gedaan hebt!), website of FB!

X tejooter Aabazjoer