Oeik een departement van tejooter Aabazjoer!

Vanzeleven begost deir Filip Van de Winkel en Eddy De Laender as stroottejooterduo. Na af te toe vedrom te zieng, gelek as ieronder me nen ludieken act op 1 joor Utopia Oilsjt! Altoid lachen geblozen! (ieronder o.a. me Filip Van de Winkel & Peter Van den Bossche)

 

Ook een departement van theater Aabazjoer!

Ooit begonnen door Filip Van de Winkel en Eddy De Laender als straattheaterduo. Nu af en toe terug te zien, zoals hieronder met een ludieke act op 1 jaar Utopia Aalst! Altijd lachen geblazen! (hieronder o.a.met Filip Van de Winkel & Peter Van den Bossche)

 

info: filip.vandewinkel@gmail.com
Met dank aan Het Laatste Nieuws - 7.10.2016