Wie da al nekiêr nor een produkse van tejooter Aabzajoer kwam koiken en zén iemeeladres gaf, kroigt reigelmoteg nies 'iêt van de nolje' oever de  nog kommende poepentejooterveirstellingen ver volgewassenen! Schroifde gé a oêik geren in, klikt mé a mois ier!

Oitschroiven, da kaan bekan nie, mor dat kaan altoid! Oeik gien probleim!

Wie reeds naar een produktie van tejooter Aabazjoer kwam kijken en zijn emailadres bezorgde, krijgt regelmatig nieuws, 'heet van de naald' over de op stapel staande poppentheatervoorstellingen voor volwassenen! Schrijf je je ook graag in, klik hier met je muis!

Uitschrijven, dat kan bijna niet, maar dat kan altijd! Ook geen probleem!