Wie da al nekiêr nor een produkse van tejooter Aabzajoer kwam koiken en zén iemeeladres gaf, kroigt reigelmoteg nies 'iêt van de nolje' oever de  nog kommende poepentejooterveirstellingen ver volgewassenen! Eje der iênen gemist of gewist, hieronder keje die op eire kompjoeter placeiren en leizen! Of... zédde gewoeîn krejeis, oeîk giên probleim! Schroifde gé a oêik geren in, klikt mé a mois ier!

Oitschroiven, da kân bekan nie, mor dat kân altoid!

Wie reeds naar een produktie van tejooter Aabazjoer kwam kijken en zijn emailadres bezorgde, krijgt regelmatig nieuws, 'heet van de naald' over de op stapel staande poppentheatervoorstellingen voor volwassenen! Heb je er één gemist of gewist, hieronder kan je die downloaden en lezen!

Of... ben je gewoon nieuwsgierig, ook geen probleem! Schrijf je je ook graag in, klik hier met je muis!

Uitschrijven, dat kan bijna niet, maar dat kan altijd!


Download
2018 10 Aabazjoer nieuwsbrief 01.pdf
Adobe Acrobat document 936.0 KB