IERELIDMAATSCHAP - ERELIDMAATSCHAP AABAZJOER

 

Ook dit jaar verwennen we onze ereleden als geen ander!

 

1.Je krijgt een toffe foto, genomen voor het nu al legendarische decor van Los Eskimos én met jullie geliefkoosde pop & poppenspeler! Een exclusieve ‘meet & greet!’

2.Recht om het bijwonen van 1 voorstelling van Los Eskimo's, de mjoezikkel! (tijdig reserveren is de boodschap!)

3.Twee drankbonnetjes per erelid!

4.Een exclusieve jubileumbutton seizoen 2019!

5.Uitnodiging tot 'De avond van het erelid' op maandag 21/10/2019, remember de vorige editie! Zo plezant! Ook een exemplaar van het altijd prachtig programmaboekje om te koestereni incluis een alweer verdomd leuke Aabzjoeriaanse avond!Geachte,

 

Beste,

 

Tejooter Aabazjoer staat weer voor een nieuw seizoen. De enthousiaste ploeg is volop bezig met de repetities.  

De laatste jaren is er meer en meer interesse in het in stand houden van onze dialecten. Voor dit theatergezelschap is dat al jaren een uitgemaakte zaak, wij doen niet anders. En ook nu weer bent U van harte welkom. Met dit schrijven willen we jullie aandacht vestigen op het erelidmaatschap.  Het is een hype aan het worden, erelid worden. Om iedereen de kans te geven aan te sluiten bij dit uiterst select gezelschap geven we jullie hier graag mee wat u hiervoor te doen staat. Een erelidmaatschap bedraagt € 50/persoon en levert naast eeuwige Aabazjoerliefde ook nog andere voordelen op. Wie deze avond zelve cash betaalt krijgt stante pede drankbonnetjes en een (h)erkenningsbutton. Wie al een ticket aankocht, betaalt voor het erelidmaatschap 38 euro.

 

Na de voorstelling mag u even in de zaal achterblijven. Daar zal uw visage - naast (een) door uzelf uitgekozen pop(pen) en/of poppenspeler(s) in een zelf gekozen decor - door onze huisfotograaf worden vereeuwigd. En voor aanvang van het nieuwe seizoen organiseren we een meet- en greet met de nieuwe poppen van het toneelstuk 2019-2020. En in primeur bezorgen we de speeldata van het nieuw seizoen.  Of was jij vorig seizoen al erelid? Dan weetjehetwel………

 

Met de tronie(en) op van al onze mecenassen maken we een nieuwe compositie die op de wand der onsterfelijken zal prijken in onze foyer.

U kan overschrijven op BE 98 4395 1364 4193 (Kredbebb) met vermelding ‘erelidmaatschap & aantal personen’. 

Met vriendelijke groeten,

 

De Aabazjoerploeg