Onzen auvend van het iêrelid was een succes! Een groeît diêl ervan kwam, zag, werd in de watten geleid, mocht al iet zieng van NON FICTIE, kreig oitleg van Peter, Luc & Filip, mocht zelfs zelf iensj speilen me de poepen en... vond dammen goe beizeg zen! Oeîk geren iêrelid van tejooter Aabazjoer werren? 

 

Onze avond van het erelid was een succes! Een grot deel ervan kwam, zag werd in de watten gelegd, mocht al iets zien van NON FICTIE, kreeg uitleg van Peter, Luc & Filip, mocht zelfs zelf eens spelen met de poppen en... vond dat we goed bezig zijn! Ook graag erelid van tejooter Aabazjoer worden?