Profisjat! G'hétj ons gevonnen! Welkom op de verniefde websaait van tejooter Aabazjoer, nog altoid hét Oilsjters poepentejooter ver volgewassenen mé de foinen spirit en humor! En... gelék as den tunnél, Utopia en nog veil andere weirven in Oilsjt, és deis nieve websaait oeîk nog in opbâ! Komt doorom af en toe nekiêr zieng en ge zétj verschietn'!

 

No het nog altoid jammere oeverloiden verleiden joor van iên van de groeîsjte bezielers van teis tejooter, Eddy De Laender alias den Dwaar, bracht Aabazjoer, veireg seizoeng op zoinen oitdrikkelékke wensj en allemool nog zelf gereigeld, een herneimink van 'd'Histoere van 't peerd', alle a-peu-près 20 veirstellingen ongeloeîfelék rap oitverkocht, woorveir dank oon ons trâ publiek, ja ier en door oeîk ménsjen van Deiremonne zittn' dortissen, deir de mozen van da net gesloepen newoor! Een bétje verlies eje altoid, nie?

 

Ja, onzen Dwaar és messchieng nemîer loifelék onder ons, é inspireirt de ghiêle croew van Aabazjoer nog ongeloeîfelék van oon et tejooterfirmament! Gotverheimelste (jah, nog azoei e goe stik van oever zoeîveil joren...), tejooter Aabazjoer és doorom al vanaf april 2017 beizeg e kaukelvesse produkse op poeîten te zetten! Weir doeng dus voesj!!! 

 

Tot slot, vergétj ons oeîk iensj nie te laaiken op onze nieve Feesboek-pagina, weir zieng eir toch oeîk geren hein! 


Proficiat! Je hebt ons gevonden! Welkom op de vernieuwde website van tejooter Aabazjoer, nog altijd het Aalsters poppentheater voor volwassenen met de fijne spirit en humor! En... zoals de tunnel, Utopia en nog veel andere werven in Aalst, is deze nieuwe website ook nog in opbouw! Kom daarom af en toe eens kijken en je zal verschieten!

 

Na het nog altijd jammere overlijden verleden jaar van één van de grootste bezielers van dit theater, Eddy De Laender alias den Dwaar, bracht Aabazjoer, vorig seizoen op zijn uitdrukkelijke wens en allemaal nog zelf geregeld, een herneming van de 'historie van 't paard', alle 20 voorstellingen ongelofelijk rap uitverkocht, waarvoor dank aan ons trouw publiek, ja hier en daar ook mensen van Dendermonde zitten daartussen, door de mazen van het net geslopen nietwaar? Een beetje verlies heb je altijd, niet?

 

Ja, onze Dwaar is misschien niet meer lijfelijk onder ons, hij inspireert de hele crew van Aabazjoer nog ongelofelijk van aan het theaterfirmament! Godverhemelste (ja, nog zo'n goed stuk van over zoveel jaren...), tejooter Aabazjoer is daarom al vanaf april 2017 bezig een kakelverse produktie op poten aan het zetten! Wij doen dus voort!!!

 

Tot slot, vergeet ons ook eens niet leuk te vinden op onze nieuwe Facebook-pagina, wij zien jullie toch ook graag hé! 

EEN NIEVE PRODUKSE OP KOMST!!!


De nieve produkse és dus een toiken gelejen, offisjieil van start gegoon mé... het schroiven van een verhool, gebaseird op in Oilsjt woorgebeirde foiten, leizen van den tekst, oonpassen van het tejooter deir ons technisch driemtiem , mauken van nieve poepen & decors, kliêjkes, enz... zie mor op de sfeerbéldjen! De regisseur is niemand minder dan Steven De Leeneer! Miêr infau & speildata binnenkért via âl ons kanolen!EEN NIEUWE PRODUKTIE OP KOMST!!!


De nieuwe produktie is dus een tijdje geleden , officieel van start gegaan met... het schrijven van een verhaal, gebaseerd op in Aalst ooit waargebeurde feiten, lezen van de tekst, aanpassen van het theater door ons technisch dreamteam, maken van nieuwe poppen en decors, poppenkleedjes,.enz... Zie de sfeerbeelde! De regisseur is niemand minder dan Steven De Leeneer van Toneelatelier! Meer info & speeldata binnenkort via al onze kanalen!